Feb 1, 2023 6:36 PM
BACK TO TOP
KSE100
40,619.94
-53.12
(-0.13%)
ALLSHR
27,085.05
-15.82
(-0.06%)
KSE30
15,170.41
-20.02
(-0.13%)
KMI30
69,371.12
-68.26
(-0.10%)
BKTi
9,411.43
43.07
(0.46%)
OGTi
11,500.64
-76.75
(-0.66%)
KMIALLSHR
19,636.00
-30.39
(-0.15%)
PSXDIV20
13,892.49
44.67
(0.32%)
UPP9
11,196.27
-12.24
(-0.11%)
NITPGI
9,229.48
-19.22
(-0.21%)
NBPPGI
10,754.99
-29.52
(-0.27%)
MZNPI
8,812.59
-26.02
(-0.29%)
JSMFI
8,731.88
-42.19
(-0.48%)
ACI
6,540.86
14.74
(0.23%)
HBLTTI
10,707.97
31-01-2023
4.97
(0.05%)
Market Treasury Bills 12 MTH Mar 09 2023
BILLS AND BONDS
Rs.0.00
0.00
(0.00%)
1M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y
Open
0.00
High
0.00
Low
0.00
Volume
0
Ask Price
0.00
Ask Volume
0
Bid Price
0.00
Bid Volume
0
LDCP
100.00